انتصاب دبیر جدید کمیسیون ماده صد

به نقل از روابط عمومی شهرداری :

در پی حکم صادره توسط شهردار محترم آقای مهندس رضا وطنی بعنوان« دبیر کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها » منصوب گردیده و از زحمات نزدیک به مدت 2 سال آقای مهندس شهاب غفاری بعنوان « دبیر کمیسیون » یاد شده قدردانی شده که حکم صادره بشرح ذیل می باشد.
kkk

اخبار قبلی
تجلیل از آتش نشانان فیروزکوه در سالروز گرامیداشت آتش نشانی و ایمنی
اخبار بعدی
دیدار با فرماندهی نیروی انتظامی فیروزکوه در هفته ناجا
فهرست