انتصاب آقای مهندس جعفر پرج در کارگروه “تخصصی امور زیربنایی استان”

به نقل از واحد روابط عمومی شهرداری:پیرو همایش مورخ 92/09/24 شهرداران ،آقای مهندس جعفر پرج (شهردار فیروزکوه) بعنوان نماینده شهرداران استان جهت عضویت و شرکت در جلسات “کارگروه تخصصی امور زیربنایی استان تهران” توسط شهرداران محترم استان انتخاب و براین اساس معاونت محترم امور عمرانی استانداری نسبت بصدور حکم مربوطه بشماره 92/4/55326 مورخ 92/10/23 اقدام و ابلاغ نمودند که متن حکم مربوطه بشرح ذیل می باشد.
aaa

اخبار قبلی
ساخت . نصب تابلو “خیرمقدم” در ورودی و خروجی شهر
اخبار بعدی
دیدار مسئولین با امام جمعه شهرستان
فهرست