انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر

به نقل روابط عمومی شهرداری فیروزکوه : پس از برگزاری مراسم تحلیف شوراهای اسلامی شهر و روستا اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر در روز چهارشنبه یکم شهریور درمحل فرمانداری حاضر و به استناد قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی نسبت به رأی گیری انهم درفضای صمیمی و دوستانه برگزار که آقای زمان ایلکا بعنوان رئیس و جناب سیدامین حسینی هم بعنوان نایب رئیس پنجمین دوره شورای اسلامی شهر فیروزکوه تعیین شدند .

اخبار قبلی
برگزاری مراسم تحلیف شوراهای اسلامی شهر و روستا ی شهرستان فیروزکوه
اخبار بعدی
انجام تغییر و تحول بین رؤسای دوره چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر فیروزکوه
فهرست