« انتخاب آقای حسینعلی ایلکا بعنوان نماینده تاکسیداران و تاکسیرانان فیروزکوه »

Untitled
به نقل از واحد روابط عمومی شهرداری:
به استناد ماده 15 از آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده راجع به امور تاکسیرانی مصوب 1374 ، جلسه ای در غروب روز چهارشنبه مورخ 93/10/10 که با حضور شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از رانندگان تاکسی شهری در محل هئیت قمر بنی هاشم (ع) با هدف برگزاری انتخابات جهت تعیین نماینده تاکسیداران و تاکسیرانان شهر فیروزکوه تشکیل گردید:
در این جلسه که 56 نفر از رانندگان تاکسی شهری حضور داشتند چهار نفر بعنوان کاندید به نامهای حسینعلی ایلکا ، امیر عرب ، سیدعباس حسینی ، ماندگار شهرآشوب اعلام آمادگی نموده که نتایج آراء به ترتیب اسامی یاد شده شامل 46، 6 ، 1 رأی و 3 رأی باطله بوده که بر این مبناءآقای حسینعلی ایلکا با کسب 46 رأی بعنوان نماینده تاکسیداران و تاکسیرانان انتخاب که مقرر گردید جهت عضویت و شرکت در جلسات کمیته انضباطی نسبت بصدور حکم نامبرده توسط شهرداری اقدام گردد. در ادامه این جلسه تعدادی از رانندگان به بیان برخی از مشکلات و نارسایی های موجود در زمینه تاکسیرانی اشاره که موافقت گردید شهرداری و شورای اسلامی شهر نسبت به آن رسیدگی نمایند.
DSC00575
DSC00581

اخبار قبلی
تجلیل از شرکتها،تعاونیها و انجمن های حمل ونقل شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
ابلاغ حکم نماینده تاکسیداران و تاکسیرانان
فهرست