انتخابات هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر فیروزکوه برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی:

انتخابات هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر فیروزکوه با حضور اعضاء شورای شهر در تاریخ 94/6/11 در دفترکار شورا برگزار گردید.این انتخاب به استناد قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار و برای سومین سال از فعالیت چهارمین دوره شوراها آقای مهندس نیما سراج بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر فیروزکوه انتخاب و نتیجه این انتخابات هم بشرح ذیل می باشد.
– آقای مهندس محمد فاضل شریعت زاده بعنوان نایب رئیس
– آقای محمد درویش متولی (که همزمان ریاست شورای اسلامی فرا دستی شهرستان را بعهده دارد):بعنوان منشی اول
– آقای مهدی فخرآور (که همزمان نایب رئیسی شورای اسلامی فرادستی شهرستان را بعهده دارد): بعنوان منشی دوم
– آقای سید امین حسینی بعنوان حسابدار
– آقای کرمعلی باطبی بعنوان سخنگو
-آقای جلال بنار بعنوان عضو

اخبار قبلی
بازدید فرماندار وشهردار از پروژه در حال اجرای میدان امیری فیروزکوهی
اخبار بعدی
جشن نودسالگی شهرداری فیروزکوه برگزار شد.
فهرست