المان های متناسب با معماری سنتی اسلامی- ایرانی در میادین فیروزکوه احداث می شود.

“جعفر پرج” اظهارکرد: به درخواست مکرر شهروندان طی سنوات گذشته در خصوص ساماندهی المان های میدان های اصلی سطح شهر فیروزکوه، شهرداری این شهر طی دو مرحله جهت استفاده از نظرات همشهریان و طراحان فراخون داد.وی گفت: متاسفانه تا امروز حتی یک نفر نسبت به ارائه نظر و پیشنهاد و یا طرحی در این زمینه اقدام نکرده است و به ناچار شهرداری نسبت به تهیه طرح از طریق مشاور اقدام کرده است.پرج افزود: در احداث المان ها سعی می شود تا متناسب با نام میدان های سطح شهر و در نظر گرفتن معماری سنتی اسلامی- ایرانی طراحی انجام شود.“امام علی(ع)”، “امام خمینی(ره)”، “ایثار”، “معلم” و “راه آهن” میادین اصلی سطح شهر فیروزکوه هستند.

اخبار قبلی
پارک جنگلی سنگ لی فیروزکوه به شهرداری این شهر واگذار می شود.
اخبار بعدی
تجلیل از خدمات شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه توسط استانداری محترم تهران
فهرست