اقدام حوزه خدمات شهری در جمع آوری و رفع سد معبر سطح شهر

آقای حسینی سرپرست حوزه خدمات شهری در این زمینه اعلام داشتند پیرو شکایت مکرر شهروندان و بعضاً کسبه های سطح شهر و در راستای تأکیدات شهردار محترم و ازسویی به استناد بندذیل از ماده 5قانون شهرداریها جمع آوری سدمعبر و برخورد قانونی با متخلفین در دستور کار جدی این حوزه بوده و در ادامه از عموم کسبه ها درخواست نمودند تا به حقوق همدیگر و شهروندان احترام قایل شوند .

اخبار قبلی
دیدار رئیس اداره ورزش وجوانان و روئسای هیأتهای ورزشی شهرستان با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر
اخبار بعدی
آگهی فراخوان عمومی به مناسبت روز پژوهش
فهرست