افتتاح رسمی ستاد استقبال از مهمانان نوروزی

برابر هماهنگی قبلی بعد از اتمام جلسه ستاد دائمی تسهیلات سفر شهرستان باحضور فرماندار ، شهردار ، فرمانده وجانشین نیروی انتظامی ، مدیران ارشاد ، شبکه بهداشت ودرمان ، راهداری ، پلس راهور و سازمان حمل ونقل شهرداری ، هلال احمر ، صنعت و معدن و… با بازدید از ستاد واقدامات اعضاء رسماً ستاد استقبال افتتاح وتاپایان روز ۱۸فروردین این ستاد فعالیت خواهد داشت . درحاشیه این افتتاحیه مانورتجهیزات و امکانات امداد و نجات هم برگزار گردید .

اخبار قبلی
برگزاری آخرین جلسه شورای اداری شهرداری
اخبار بعدی
سال نو مبارک
فهرست