افتتاح آبنما میدان راه آهن

aa
در روز سه شنبه مورخ 93/05/21 باحضور شهردار و مسئولین و معاونین حوزه ها پروژه ابنما میدان راه آهن افتتاح گردید.

اخبار قبلی
جلسه هم اندیشی شورای عالی استان تهران
اخبار بعدی
مشارکت در ساخت عتبات عالیات
فهرست