اعزام ادوات وتجهیزات به مناطق سیلزده شهر زیراب

بنقل روابط عمومی شهرداری فیروزکوه :
درپی اعلام مدیریت بحران استان مبنی بر اعزام تجهیزات و ادوات سنگین به مناطق سیل زده مازندران ، شهرداری فیروزکوه هم نسبت به اعزام امکانات یکدستگاه باب کت و یکدستگاه کمپرسی به شهر زیراب جهت امدادرسانی اقدام گردید .

اخبار قبلی
12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد
اخبار بعدی
حلول ماه شعبان و فرخنده ایام شعبانیه مبارک
فهرست