اطلاعیه

(( اطلاعیه ))

آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداری ها

برابر ابلاغیه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره 2257 مورخ 1398/1/25 متقاضیان استخدام در مشاغل آتش نشانی شهرداریها می توانند مطابق جدول ذیل با مراجعه به سامانه مرکز آزمون جهاد به نشانی www.hrtc.ir   اقدام و ضمن مطالعه کامل دفترچه راهنمای آزمون و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه در مهلت مقرر ثبت نام نمایند .

ردیف موضوع تاریخ شروع
1 شروع ثبت نام در سامانه آزمون جهاد 1398/4/10
2 پایان زمان خرید توکن ثبت نام 1398/4/18
3 پایان زمان ثبت نام 1398/4/19
4 پایان مهلت ویرایش اطلاعات 1398/4/20
5 صدور کارت شرکت در آزمون 1398/5/14
6 برگزاری آزمون 1398/5/18
اخبار قبلی
آگهی تجدید مناقصه عمومی
اخبار بعدی
عناوین روزهای هفته نکوداشت شهرداری و دهیاری اعلام شد
فهرست