(( اطـلاعیـه ))

قابل توجه عموم شهروندان محترم :

نظر به توزیع قبوض عوارض نوسازی در سطح شهر از کلیه شهروندان محترم درخواست می گردد حداکثر تا پایان بهمن ماه 94 با مراجعه به شهرداری جهت برخورداری از تخفیفات در نظر گرفته شده و واریز مبلغ اعلامی اقدام نمایند.قبلاً از همکاری اتان در توسعه و عمران شهر سپاسگزارم.

اخبار قبلی
(( فـراخـوان همکـاری ))
اخبار بعدی
تشریح اقدامات عمرانی 9 ماهه شهرداری
فهرست