از آسفالت فاز دوم خیابان شهید فامیلی تا بهسازی آسفالت خیابان ۴۵ متری


دکتر پرج شهردار فیروزکوه از آغاز روند اجرائی آسفالت فاز دوم خیابان شهید فامیلی به محض مساعد شدن اوضاع جوی خبر داد .

به نقل از روابط عمومی شهرداری فیروزکوه :

وی گفت :فاز۲آسفالت خیابان شهید فامیلی دردستورکارشهرداری بوده و به پیمانکارپروژه هم کتباً ابلاغ که با فراهم شدن شرایط آب وهوایی و کاری نسبت به ادامه آسفالت لاین برگشت خیابان شهید فامیلی اقدام نماید .

شهردار فیروزکوه همچنین درخصوص آسفالت معابرسطح شهر گفت : سال گذشته به خاطربارش برف ،سرما و درپی آن نمک پاشی وبرفروبی معابرسطح شهرنسبت به سنوات گذشته بیشترین خسارات راشاهد بودیم .

وی اضافه کرد : براین اساس ترمیم و مرمت ،لکه گیری آسفالت معابرسطح شهرازجمله پروژه اولویت دارشهرداری و شورای اسلامی شهر در سال جاری خواهد بود .

دکتر پرج با اشاره به اجرای طرح فاضلاب شهری سطح شهر که توسط توسط اداره آبفای شهری در حال انجام است گفت : به منظور عدم تداخل و دوباره کاری ، این موضوع مستلزم هماهنگی با آبفای شهری وحتی ادارات حفار نظیرگاز، مخابرات و برق بوده که مراتب به ادارات مذکورابلاغ وپس ازهماهنگی با ادارات فوق عملیات آسفالت پس ازشناسایی پیمانکار آغاز خواهد شد .

این‌مقام مسئول همچنین درباره شروع عملیات اجرایی سایرپروژه های شهرداری گفت : برابرطرح ، پروژه های لحاظ شده دربودجه سال جاری درمرحله برگزاری مناقصه عمومی بوده که درصورت به حدنصاب رسیدن ومناسب بودن قیمت پیشنهادی متقاضیان ، با برندگان قرارداد منعقد وعملاًپروژه عمرانی شروع خواهدشد .

دکترپرج همچنین درخصوص وضعیت آسفالت محور۴۵متری گفت :باعنایت به فقدان کمربندی درشهرو تردد خودروهای برون شهری و رهگذرازمحور۴۵متری بخصوص کامیون و تریلر بعضاً با تناژغیرمجازشاهد خرابی و موزاییکی شدن رویه وبعضاً زیرین آسفالت آن هستیم .

وی ادامه داد : برابردستورالعمل و آیین نامه های ابلاغی فی مابین راهداری و وزارت کشور۵۰درصدهزینه نگهداری و مرمت آسفالت باشهرداری و۵۰درصد با راهداری بوده که براین مبنا با پیگیریهای صورت گرفته توسط شهرداری و نماینده محترم مجلس جناب مهندس میرزایی مقررشد راهداری نسبت به آسفالت محور۴۵متری درمحدوده شهراقدام نماید

دکتر پرج با اشاره به اینکه مذاکراتی در این خصوص با رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان انجام شده است گفت : پیمانکار طرح یاد شده مشخص و بعد از فراهم شدن شرایط کاری روند اجرایی آن آغاز خواهد شد.

اخبار قبلی
کمک شهرداری فیروزکوه به مناطق سیلزده :
اخبار بعدی
آگهی مناقصه عمومی
فهرست