ادامه عملیات آماده سازی و تکمیل سایت مسکن مهر دشت ناصر توسط شهرداری فیروزکوه

بنقل از روابط عمومی شهرداری فیروزکوه : آقای دکتر جعفر پرج شهردار فیروزکوه در گفتگویی بیان داشتند موضوع واگذاری مسئولیت آماده سازی و تکمیل سایت مسکن مهر دشت ناصر به شهرداری دو الی سه سالی مورد مناقشه و بحث شهرداری و راه و شهرسازی بوده و علت اصلی اختلاف نظر شهرداری عمدتاً مطالبه خواسته اهالی سایت در فراهم نمودن زیرساخت و همچنین نحوه محاسبه مبلغ تمام شده پروژه و چگونگی تأمین و پرداخت هزینه آماده سازی به شهرداری بوده که با تاکید معاونت محترم عمرانی استاندار جناب آقای دکتر تقی زاده و حضور دکتر نگهبان بعنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان و تغییر رویه و پذیرش برخی خواسته شهرداری توسط مدیر کل محترم راه و شهرسازی با تنظیم صورتجلسه سایت جهت انجام عملیات عمرانی آماده سازی و تحویل شهرداری گردید . شهردار فیروزکوه در ادامه بیان نمودند علت عمده قبول سایت صرفاً بدلیل رفع مشکلات اهالی ساکن در سایت برشمردند و توافق گردید سایت در مدت زمان 2 سال و آنهم بر مبناء مبلغ توافق و قید شده در متن صورتجلسه مبادله و ابلاغ شده عملیات آماده سازی آن تکمیل گردد . آقای دکتر پرج همچنین اظهار داشتند در قبال همکاری شهرداری در پذیرش ادامه و تکمیل عملیات آماده سازی اداره کل راه و شهرسازی متعهد گردید معادل مبلغ ریالی توافق شده اراضی تجاری تحویل شهرداری دهند . ایشان همچنین از تشکیل کمیته سیاستگذاری جهت اولویت بندی و تدوین جدول زمانبندی برای اجرای پروژه ها آنهم بر مبناء نقشه و دتایل اجرایی مورد توافق خبر دادند . شهردار فیروزکوه خواستار همکاری و مشارکت اتحادیه و تعاونیهای مسکن جهت تسریع در روند کار شدند . و در پایان اعلام داشتند تا قبل شروع فصل سرما و بارش برف و باران در منطقه شهرداری با طی تشریفات قانونی پیمانکار واجد شرایط را شناسایی و عملیات اجرایی را بحول قوه الهی شروع خواهد کرد .

اخبار قبلی
در روز آتش نشان از آتش نشانان تجلیل شد
اخبار بعدی
تمام دستگاه ها و ادارات موظف به همکاری در تحقق سیاست دولت در باز آفرینی بافتهای فرسوده شهری هستند
فهرست