احداث میدان در تقاطع پروژه مسکن مهر موافقت گردید.

به نقل از روابط عمومی شهرداری:
در گفتگویی آقای مهندس پرج شهردار محترم فیروزکوه بیان داشتند طرح ترافیک شهرهای استان تهران مورد تصویب و موافقت قرار گرفته است.
ایشان در این زمینه فرمودند جلسه یاد شده در روز شنبه مورخ 92/12/24 با ریاست جناب مهندس کریمی معاونت محترم امور عمرانی استانداری تهران ،مدیران کل راه و شهرسازی ،محیط زیست،فرمانده پلیس راه شرق استان و تنی چند از مدیران و نمایندگان سازمانهای ذیربط در سالن جلسات استانداری برگزار که مهندسین مشاور سام طرح طبرستان بعنوان مشاور تهیه طرح مطالعاتی پروژه یاد شده با تشریح و بیان طرحها و نقطه نظرات و توجیهات فنی پرداخته که اعضاء حاضر در جلسه از بین چند گزینه طرح مطالعاتی طرح احداث میدان با زیر گذر از مسکن مهر بسمت فیروزکوه را با در نظر گرفتن جمیع جهات از قبیل هزینه اجرای پروژه ،میزان اراضی مورد نیاز جهت تملک ،حجم ترافیک محور فیروزکوه و همچنین نحوه دسترسی ساکنین مسکن مهر را مورد موافقت قرار داده اند.آقای مهندس پرج در ادامه بیان داشتند این اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه در راستای درخواستهای مکرر شهروندان ،مسافرین رهگذر و ساکنین پروژه مسکن مهر در دسترسی آسان به مراکز مسکونی،بهداشتی و درمانی و…. و تاکیدات استانداری و فرمانداری صورت گرفته که با عنایت به هزینه هنگفت اجرای پروژه مذکور مدیرکل محترم راه و شهرسازی و معاونت محترم امور عمرانی جهت تخصیص اعتبارات مورد نیاز قول مساعد همکاری داده اند.

اخبار قبلی
نصب تابلو علائم راهنمایی رانندگی و معابر در سطح شهر
اخبار بعدی
راه اندازی سامانه 137 بعنوان پل ارتباطی شهروندان با مدیران شهری
فهرست