اجرای طرح های سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی درشهر

پیرو فراخوان منتشره چندین طرح سرمایه گذاری به دبیرخانه شورای سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ارسال و ازمتقاضیان جهت تشریح طرح ها دعوت و درنهایت طرح های زیر توسط شورا پذیرفته شد . خانم مهندس باطبی دبیرشورای سرمایه گذاری شهرداری در این زمینه گزارش نمودند تجهیز و توسعه فضا و امکانات شهربازی و راه اندازی مجموعه و همچنین طرح احداث بازیهای مهیج نظیر زیپ لاین و…. از جمله طرحهای پذیرفته عنوان نمودند و بیان داشتند پیش نویس قرارداد با طرف سرمایه گذار و بخش خصوصی منعقد و جهت تصویب به صحن شورا ارسال که پس از تصویب و تأیید مصوبه توسط کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری پیش نویس تبدیل به قرارداد و سرمایه گذار متعهدخواهد بود براساس جدول زمانبندی نسبت به اجرای طرحهای یادشده اقدام نماید .خانم باطبی در ادامه انعقاد قرارداد بابخش خصوصی درخصوص تهیه ۲نفرشتر جهت ایجاد اوقات مرفه و مهیج جهت استفاده شهروندان و مسافرین در ایام چهارشنبه تا جمعه درفضای مجموعه گردشگری خلیج فارس هم اشاره نمودند . نامبرده در ادامه از عزیزان متقاضی سرمایه گذاری طرحهای مرتبط با گردشگری هم دعوت نمودند جهت ارائه درخواست و طرح خود به شهرداری مراجعه و سیاست شهرداری هم مساعدت و همکاری در اجرای طرحهای مرتبط خواهد بود .

اخبار قبلی
اجرای طرح آبشار و پارک صخره ای توسط شهرداری
اخبار بعدی
پیام شهردار فیروزکوه به مناسبت گرامیداشت سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب
فهرست