اجرای طرح ترافیکی در خیابان پاسداران

DSC00083

به نقل از روابط عمومی شهرداری :

بمنظور رفع مشکل تردد و پارکینگ خودروها بنا به درخواست راهنمایی و رانندگی فیروزکوه خیابان شهید ملاجعفری (از میدان راه آهن به میدان راه آهن ) بعنوان پارکینگ خودروها اختصاص یافته است.آقای مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه در این زمینه اظهار داشتند طرح جابجایی ایستگاههای تاکسی شهری و اختصاص خیابان شهید ملاجعفری بعنوان پارکینگ بعنوان پارکینگ عمومی توسط مسئول راهنمایی و رانندگی فیروزکوه تهیه و به شهرداری ، شورای اسلامی شهر و فرمانداری و ریاست شورای هماهنگی ترافیک شهرستان ارائه که در نهایت طرح مذکور در جلسه 93/34/17462 مورخ 93/12/20 شورای ترافیک شهرستان تصویب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردید.ایشان همچنین اظهار داشتند شهرداری صرفاً مجری طرح بوده و این طرح صرفاً با هدف رفاه عموم شهروندان با کمترین هزینه مالی توسط شهرداری اجراء و از آنجائیکه با برخی  اعتراض کسبه ها مواجه شد از عموم شهروندان و کسبه های شهر درخواست می گردد نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به شهرداری و فرمانداری ارائه تا مورد بررسی قرار گیرد.

1431336434324 1431337195774 1431337232813

 

 

اخبار قبلی
برگزاری مراسم ختم توسط شهرداری فیروزکوه
اخبار بعدی
شروع عملیات تعریض و بازگشایی و جدولگذاری معبر 18 متری منطقه وره وا
فهرست