اجرای برنامه درختکاری توسط شهرداری درهفته منابع طبیعی

به نقل ازروابط عمومی شهرداری:خانم مهندس باطبی بیان داشتندبرابربرنامه های ابلاغی ستادفضای سبزشهرستان و استانداری برنامه های بدینمنظور توسط شهرداری تدوین که درطول هفته منابع طبیعی درسطح شهراجراخواهدشد.ایشان درادامه کاشت نهال درسطح شهر و بهشت رضوان و برگزاری کلاسهای آموزشی درزمینه کاشت ونگهداری فضای سبزوهمچنین توزیع رایگان نهال درنمازجمعه وشهروندان و…ازجمله  برنامه های مدنظراشاره نمودند .

 

ایام هفته

تاریخ

عنوان

مکان

ساعت

یک شنبه

 

95/12/15
اجرای مراسم درختکاری با حضور مسئولین شهرستان آرامستان بهشت رضوان

10:00

دو شنبه 95/12/16 بازدید دانش آموزان از مرکز تولیدات گل و گیاه شهرداری گلخانه شهرداری

10:00

سه شنبه 95/12/17 برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع فضای سبز و پرورش گل و گیاه در مدارس سطح شهر توسط واحد فضای سبز دبیرستان 22 بهمن

10:00

چهارشنبه 95/12/18 اجرای مراسم کاشت نهال با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و مدارس سطح شهر سطح شهر

10:00

پنج شنبه 95/12/19 بازدید مسئولین از گلخانه شهرداری گلخانه شهرداری

10:00

جمعه 95/12/20 توزیع نهال رایگان بین شهرواندان و نمازگزاران نمازجمعه سطح شهر

11:00

شنبه 95/12/21 برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع حفظ و توسعه فضای سبز برای نونهالان کانون پرورش فکری شهید بهشتی گلخانه شهرداری

10:00

 

اخبار قبلی
پیام تسلیت مهندس پرج شهردار فیروزکوه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س )
اخبار بعدی
مراسم درختکاری برگزارشد
فهرست