اجرای المان امام علی (ع) توسط شهرداری

نظربه تغییرنام میدان معروف به میدان طاووس به میدان امام علی (ع) توسط شورای نامگذاری درسنوات گذشته و درخواستهای مکرر شهروندان مبنی براجرای المان متناسب بانام میدان شهرداری را بران داشته تانسبت به تغییر المان طاووس که مستهلک هم شده بود با اعلام فراخوان طراحی المان میدان امام علی ع اقدام که درنهایت المان اجراشده مورد پذیرش قرارگرفته وبا همت پرسنل شهرداری عملیات اجرایی آن در اواخر اردیبهشت ماه شروع وهمزمان باشروع ماه رمضان المان نصب وپرده برداری گردیده است .

اخبار قبلی
پیام تبریک شهردار فیروزکوه بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان
اخبار بعدی
پیام تسلیت شهردار فیروزکوه بمناسبت رحلت امام خمینی(ره)وقیام پانزده خرداد
فهرست