ابلاغ رسمی قرارداد پروژه سرمایه گذاری احداث وسایل بازی جدید و مهیج

خانم مهندس باطبی دبیرشورای سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری درگفتگویی بیان داشتند پیرو مصوبه شورای سرمایه گذاری شهرداری و مصوبه شورای اسلامی شهر و تایید مصوبه توسط فرمانداری شهرستان پیش نویس قرارداد تبدیل به قرارداد شده و رسماً توسط مهندس پرج شهردار فیروزکوه قرارداد به آقای صابری نماینده شرکت نوآوران پارس حدید صنعت طبرستان ابلاغ گردید . دراین قرارداد مقرر شد سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذاری جهت اجرا و احداث وسایل بازی مهیج نظیر زیپ لاین و پل معلق و تاب هیجان و …در پارک کوهستان و بمدت ۸سال اقدام و مقرر شد از فروش بلیط ۲۵درصدسهم شهرداری و پس ازاتمام مدت قرارداد کلیه وسایل سرمایه گذاری و نصب شده بازسازی و اورهال و بصورت رایگان تحویل شهرداری نماید . ایشان همچنین ابراز امیدواری نمودند وسایل و تجهیزات ازیک تا۳ماه برابر مفادقرارداد درمکانهای طراحی شده نصب و رسماً مورد افتتاح و بهره برداری شهروندان و عموم هموطنان قرار گیرد و طرح مذکور از جمله طرح های شاخصی است که در شهرهای اطراف تاکنون اجرا نشده ولی در فیروزکوه بحول قوه الهی اجرا خواهد شد .

 

اخبار قبلی
واگذاری اقدامات اولیه شهرسازی به دفاتر پیشخوان در فیروزکوه
اخبار بعدی
برگزاری مراسم اوقات فراغت درفیروزکوه
فهرست