ابلاغ حکم نماینده تاکسیداران و تاکسیرانان

img202
به نقل از روابط عمومی شهرداری:
در راستای انتخابات برگزار شده بین تاکسیداران و تاکسیرانان در مورخ 93/10/10 به استناد ماده 15 از آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی مصوب 1374 حکم شماره 93/41/14220 مورخ 93/10/15 آقای حسینعلی ایلکا بعنوان << نماینده تاکسیداران و تاکسیرانان>>در جلسه مورخ 93/10/15 و با حضور شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر فیروزکوه رسما ابلاغ گردید.

اخبار قبلی
« انتخاب آقای حسینعلی ایلکا بعنوان نماینده تاکسیداران و تاکسیرانان فیروزکوه »
اخبار بعدی
برگزاری مراسم روز هوای پاک توسط شهرداری فیروزکوه
فهرست