ابلاغ بودجه 11/5میلیارد تومانی شهرداری فیروزکوه در سال 1395

به گزارش روابط عمومی شهرداری فیروزکوه؛ جعفر پرج شهردار فیروزکوه در گفتگویی بیان داشت: بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری برابر قانون و آئین نامه مالی شهرداری ها و بر اساس دستورالعمل و بخشنامه ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تهیه و جهت بررسی و تصویب در موعد قانونی تقدیم صحن شورای اسلامی شهر گردید.وی در ادامه اظهار داشت: اعضای محترم شورای اسلامی شهر هم ضمن اعلام وصول لایحه بودجه پیشنهادی با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی مشترک با حضور اینجانب و مسئولین دوایر مالی – درآمد – فنی شهرداری و بررسی لازم در نهایت نسبت به تصویب نهایی بودجه و ابلاغ به شهرداری اقدام نموده اند . پرج در خصوص رقم بودجه گفت: بودجه سال ۱۳۹۴ بحمدالله با توان مضاعف همکاران و عنایت پروردگار و همکاری خوب شهروندان علیرغم وجود مشکلات شدید درآمدی در سطح شهرداریها توانسته ایم بودجه مدنظر را تأمین و محقق نمائیم و درسال ۱۳۹۵ با در نظر گرفتن سیاستهای کلی سازمان شهرداریها و دهیاریها و محدودیت و ظرفیت در آمدی و اقتصاد شهر رقم بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته تقریباً ثابت وافزایش چشمگیری نداشته که از میزان ۱۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال۴۶ درصد بعنوان بودجه عمرانی بود که امید است تا پایان سال۱۳۹۵ بتوانیم با همراهی شهروندان مبلغ بودجه محقق و پروژه های تعریف شده در سطح شهر اجراء و به اتمام برسد.شهردار فیروزکوه همچنین ادامه و تکمیل پروژه در دست اقدام میدان امیری فیروزکوهی ، معبر۱۸ متری وره وا – تعریض و بازگشایی معبر جنب درمانگاه قدیم شهر و جدولگذاری – زیرسازی – آسفالت – طرحهای توسعه فضای سبز – احداث پارک محله ای – استانداردسازی و راه اندازی مجموعه شهربازی و تکمیل و بهره برداری بازارروز شهرداری و … را ازجمله طرح و پروژه های مدنظر درسال جاری برشمرده و ابراز امیدواری کردند تا با تحقق بودجه پروژههای یاد شده اجراء و به بهره برداری برسد.

اخبار قبلی
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فیروزکوه با همکاران خدمات شهری و آتش نشانی
اخبار بعدی
آگهی مناقصه عمومی
فهرست