آگهی فراخوان همکاری شهرداری فیروزکوه

شهرداری فیروزکوه درنظرداردنسبت به ساماندهی ونصب المان میادین سطح شهر(امام علی ع،امام خمینی ره، امیری فیروزکوهی)اقدام نماید . لذاازعموم علاقمندان وطراحان دعوت میگردد تا درصورت تمایل نسبت به ارائه طرح خود تا ۳۱فروردین ماه به مسئول واحد زیباسازی شهرداری اقدام نمایند . ضمناًبه طرح های برتر هدایایی اهداءخواهد شد.

 

اخبار قبلی
توزیع کیسه زباله درروزطبیعت توسط شهرداری
اخبار بعدی
مراسم تودیع ومعارفه مدیرعامل جدیدشهرک صنعتی فیروزکوه برگزارشد.
فهرست