آماده سازی فضای شهری جهت انجام تبلیغات

به نقل از روابط عمومی شهرداری فیروزکوه : آقای مهندس رحماندوست مشاور شهردار بیان داشتند پیرو مصوبه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستادانتخابات شهرستان جهت تبلیغات و معرفی طرح وبرنامه های کاندیداهای محترم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر فضای مناسب درسطح شهرشناسایی و توسط شهرداری آماده سازی وحامیان محترم کاندیداها میتوانند از فضای بوجود آمده جهت نصب پوسترهای تبلیغاتی کاندیداهای موردنظرخود استفاده کنند .آقای مهندس رحماندوست درادامه ازهمکاری خوب همه کاندیداها و حامیان آنان دررعایت انجام تبلیغات وجلوگیری از تخریب اموال عمومی درسطح شهر و انجام هزینه های پاکسازی بعداز انتخابات تقدیر و تشکرنمودند .

اخبار قبلی
امدادرسانی شهرداری به حادثه دیدگان روستای انزاها
اخبار بعدی
تشکر مهندس پرج شهردار فیروزکوه از حضور غرور آمیز مردم شریف و قدر شناس در حماسه انتخابات 29 اردیبهشت
فهرست