دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری فیروزکوه

به اطلاع عموم شهروندان میرساند دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری فیروزکوه برابر قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و رعایت دستورالعمل های مربوطه، تهیه و تصویب گردید.
به استناد تبصره یک از ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ضمن اعلام عمومی، شهروندان محترم میتوانند جهت مشاهده و دریافت تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری فیروزکوه از لینک های زیر استفاده نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه

تصویر ابلاغ تعرفه عوارض سال 1400 توسط استانداری تهران به شهرداری فیروزکوه

فهرست