به اطلاع همشهریان عزیز میرساند بنابر ابلاغ نامه شماره 6/1208/ش مورخ 1401/09/28 شورای اسلامی شهر فیروزکوه، شهرداری فیروزکوه رأساً نسبت به اداره و اجاره سازه های تبلیغاتی تا اطلاع ثانوی اقدام خواهد نمود.

متقاضیان می توانند برای رزرو تابلو و اجاره سازه جهت تبلیغات کسب و کار و خدمات خود به واحد فرهنگی شهرداری فیروزکوه مراجعه و یا تماس بگیرند.

فرآیند اجاره و تمدید سازه ها

لیست سازه های تبلیغاتی

ردیف نوع سازه محل نصب سایز توضیحات
1 پرتابل جنب امام زاده اسماعیل (ع) 3.5*2.5
2 پرتابل سه راه تختی 3.5*2.5
3 پرتابل میدان معلم – روبروی پاساژ نورالرضا(ع) 4*3 رزرو شهرداری جهت فرهنگی
4 پرتابل پمپ بنزین 4*3
5 پرتابل ایران خودرو 4*3 رزرو شهرداری جهت فرهنگی
6 پرتابل پشت راهنمایی و رانندگی 3.5*2.5
7 پرتابل جنب راهنمایی و رانندگی 3.5*2.5 رزرو شهرداری جهت فرهنگی
8 پرتابل میدان سپاه – لچکی 4*3
9 پرتابل میدان سپاه – لچکی 4*3
10 پرتابل سه راه شهرک 4*3
11 پرتابل اول بلوار کوهسار 3.5*2.5 رزرو شهرداری جهت فرهنگی
12 پرتابل روبروی دانشگاه آزاد 3.5*2.5
13 پرتابل روبروی دانشگاه آزاد 3.5*2.5
14 پرتابل انتهای شهرک ولیعصر(عج) 3.5*2.5
15 پرتابل جلوی مسجد موسی بن جعفر(ع) 3.5*2.5
16 پرتابل میدان ایثار شهرک ولیعصر (عج) 3.5*2.5 رزرو شهرداری جهت فرهنگی
17 پرتابل جنب سالن آفرینش – روبروی نگار شهر 3.5*2.5 رزرو شهرداری جهت فرهنگی
18 پرتابل جنب سالن آفرینش – فرمانداری 3.5*2.5
19 پرتابل میدان امام علی (ع) به سمت فرمانداری 3.5*2.5 رزرو شهرداری جهت فرهنگی
20 پرتابل میدان امام علی (ع) – لچکی 4*3 رزرو شهرداری جهت فرهنگی
21 پرتابل میدان امام علی (ع) به سمت پایانه 3.5*2.5
22 استرابورد میدان امام علی (ع) – بلوار 45 متری 4*3
23 پرتابل میدان امام علی (ع) – لچکی 4*3
24 استرابورد میدان امام علی (ع) به سمت پایانه 4*3
25 پرتابل میدان معلم – ایستگاه تاکسی 4*3
26 پرتابل میدان معلم – پاساژ دیمه 3.5*2.5
27 پرتابل جنب راهنمایی و رانندگی 4*3
28 پرتابل میدان سپاه – لچکی 3.5*2.5 رزرو شهرداری جهت فرهنگی
29 پرتابل میدان سپاه – شمال به تهران 4*3
30 پرتابل دو وجهی روبروی بانک کوثر سابق (اداره برق) 4*3
31 پرتابل جلوی مسجد جامع 3.5*2.5
32 بیلبورد عمودی دو وجهی بلوار 45 متری (میدان امام علی (ع)) 5*3 هر وجه
33 بیلبورد عمودی دو وجهی بلوار 45 متری (تأمین اجتماعی) 6*2.7 هر وجه
34 بیلبورد میدان امام علی (ع) 14*6
35 بیلبورد قبل میدان امام علی (ع) 7*4 رزرو شهرداری جهت شورای فرهنگ عمومی
36 پل هوایی دو وجهی بلوار 45 متری 15*2.5 هر وجه
37 پل هوایی دو وجهی تنگه واشی و بلوار امیری فیروزکوهی 15*2.5 هر وجه 1 ساله با نصب و تعمیر سازه
فهرست