فراخوان جذب آتش نشان داوطلب افتخاری در شهرداری فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، فراخوان جذب آتش نشان داوطلب افتخاری با هدف ارتقاء سطح اطلاعات ایمنی عموم افراد جامعه و همچنين کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از حوادث و آتش سوزی آغاز شد.
متقاضیان میتوانند با مطالعه شرایط عضویت جهت شرکت در دوره آموزشی و کسب اطلاعات بیشتر و اعلام آمادگی خود به واحد «آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فیروزکوه» مراجعه نمایند.

اخبار قبلی
برگزاری دومین جمعه بازار فیروزکوه بعد از ۲ سال تعطیلی
اخبار بعدی
جلسه شورای مدیران شهرداری فیروزکوه برگزار شد
فهرست