ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شهرداری فیروزکوه

 به اطلاعیه کلیه شهروندان محترم میرساند،به منظور هماهنگی سازنده در انجام عملیات گندزدایی و ضدعفونی معابر و اماکن عمومی و مدیریت یکپارچه این امر در سطح شهر فیروزکوه، از آن عزیزانی که به صورت خودجوش و خیرخواهانه قصد همکاری در انجام گندزدایی و یا خریداری و اهداء لوازم مربوطه را دارند، درخواست میگردد برای انجام این امر به حوزه خدمات شهری شهرداری مراجعه و یا با تلفن ۷۶۴۴۲۸۹۸ تماس حاصل نمایند.
اخبار قبلی
به منظور حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، صورت گرفت.
اخبار بعدی
در این روزها که مدرسه و دانشگاه هم تعطیل هستند، چرا باید از سفر کردن اجتناب کرد؟
فهرست