تمدید فراخوان جذب آتش نشان داوطلب افتخاری در شهرداری فیروزکوه (تا 1401/06/31)

فراخوان جذب آتش نشان داوطلب افتخاری با هدف ارتقاء سطح اطلاعات ایمنی عموم افراد جامعه و همچنين کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از حوادث و آتش سوزی تمدید شد.

متقاضیان میتوانند با مطالعه شرایط عضویت جهت شرکت در دوره آموزشی و کسب اطلاعات بیشتر و اعلام آمادگی خود به واحد «آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فیروزکوه» مراجعه نمایند.

اخبار قبلی
تداوم عملیات زیرسازی جهت آسفالت سایت مسکن مهر دشت ناصر
اخبار بعدی
ادامه عملیات اجرایی ترمیم پیاده رو معابر در فیروزکوه
فهرست