بررسی مغایرت های طرح تفصیلی شهر فیروزکوه

با توجه به پیگیری های شهرداری فیروزکوه و موافقت مدیران استانداری و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران جهت رفع مشکلات و مغایرت های موجود در طرح تفصیلی شهر، بازنگری طرح جامع شهر فیروزکوه توسط مشاور طرح در حال پیگیری و اجرا میباشد.

لذا به اطلاع شهروندان و مالکانی که اراضی و املاک آن ها برابر طرح مصوب از نظر کاربری دارای مغایرت بوده است میرساند، در صورت مغایرت کاربری زمین و یا در دست داشتن توافق نامه با شهرداری فیروزکوه مبنی بر تعریف و تغییر کاربری و مواردی از این دست در سنوات و ادوار گذشته و عدم تحقق موضوع توافقات یاد شده در طرح تفصیلی، حداکثر تا 17 خردادماه سالجاری درخواست کتبی خود را به همراه اصل صورتجلسات و توافقات تنظیمی با شهرداری و اسناد مالکیت املاک مربوطه، جهت بررسی و متعاقباً ابلاغ به مشاور طرح به منظور پیگیری و لحاظ نمودن در بازنگری طرح به واحد شهرسازی شهرداری فیروزکوه ارائه نمایند.

بدیهی است درصورت عدم ارائه مستندات در موعد مقرر، شهرداری فیروزکوه هیچگونه تعهدی نسبت به مفاد صورتجلسات مربوطه نخواهد داشت.

روابط عمومی شهرداری فیروزکوه

اخبار قبلی
پاکسازی نخاله های ساختمانی حدفاصل شهرک کوهسار و ولیعصر فیروزکوه
اخبار بعدی
فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در طرح مجموعه تجاری شماره 2 شهرداری فیروزکوه
فهرست