اطلاعیه بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر فیروزکوه

بدینوسیله به اطلاع شهروندان عزیز فیروزکوهی می رساند پس از پیگیری ها و جلسات متعدد کارشناسی در نهایت بر اساس نامه شماره 1403/1/8395 مورخ 1403/02/29 استاندار محترم تهران، بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر فیروزکوه پس از بررسی، به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده است.
ضمناً مقرر گردید با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان و دفتر فنی استانداری تهران، حداکثر تا سه ماه آینده، شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه پیگیری های لازم را جهت انتخاب مشاور برای تهیه بازنگری طرح تفصیلی جدید به عمل آورند.

اخبار قبلی
برگزاری پنجمین نشست مجمع کمیسیون های معماری و شهرسازی شهرهای استان تهران در فیروزکوه
اخبار بعدی
بررسی همکاری شهرداری های فیروزکوه و مهدی شهر در حوزه فرهنگ عشایری / لزوم استفاده از ظرفیت فرهنگی و گردشگری در ایل‌راه
فهرست