اخطاریه شناسایی مالک جهت تعیین تکلیف املاک

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، مالکین محترم دو ملک شماره 1 و 2 تصویر، بدینوسیله به استناد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها و با توجه به شرایط ملک که موجب خطرات بهداشتی منطقه گردیده است، مقتضی است ظرف مدت 15 روز از تاریخ درج اخطاریه به حوزه خدمات شهری شهرداری فیروزکوه مراجعه نمایید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه وفق قانون برخورد خواهد شد.

دبیرخانه کمیسیون بند 20 شهرداری فیروزکوه

اخبار قبلی
گفتگوی صمیمانه مسئولان شهری فیروزکوه با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
اخبار بعدی
اولین نشست کارشناسی تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری فیروزکوه برگزار شد
فهرست