۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران از بزرگترین اعیاد مذهبی‌ و ملی ماست.

ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند. روزی که کنگره‌های قصر ۲۵۰۰ سال حکومت طاغوتی فرو ریخت و سلطه شیطانی برای همیشه رخت بربست و حکومت مستضعفین که حکومت خداست به جای آن نشست.
امام خمینی(ره) | ۱۲ فروردین1358
اخبار قبلی
جریمه خودروی افراد متخلف در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی چقدر است؟
اخبار بعدی
سیزده بدر امسال برای حفاظت از جان خود و عزیزانمان در خانه می‌مانیم.
فهرست