گزارش عملکرد مالی نیمسال دوم 1400 (درآمد- هزینه) شهرداری فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری فیروزکوه، علیرضا صادقی شهردار فیروزکوه بر اساس ماده 71 قانون شهرداری ها و بند 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر، نسبت به بیان و تشریح گزارش عملکرد مالی (درآمد و هزینه) مربوط به شش ماهه دوم سال 1400 شهرداری اقدام نمودند.

ایشان اظهار داشتند: بودجه مصوب سال 1400 شهرداری معادل 341.430.000.000 ریال بوده که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، محدودیت های کرونایی، مجوزات ساختمانی صادره و … به شرح جدول برابر کدهای ابلاغی، وصول و در ردیف جاری و عمرانی هزینه گردید.

ضمناً این گزارش براساس مصوبه شماره 88 مورخ 1401/03/28 به تصویب شورای اسلامی شهر فیروزکوه نیز رسیده است.

اخبار قبلی
تداوم طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک پیامبر اعظم (ص)
اخبار بعدی
نشست استاندار تهران با فرمانداران و شهرداران استان
فهرست