پیگیری رفع مشکلات حوزه راه و شهرسازی فیروزکوه در نشست مسئولان شهرستان با مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، جلسه بررسی مشکلات حوزه راه و شهرسازی شهرستان فیروزکوه با حضور فرماندار شهرستان، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، شهردار فیروزکوه، رئیس شورای اسلامی شهر فیروزکوه، معاونین فرماندار، معاونان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، فرمانده نیروی انتظامی، شهردار ارجمند، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان و تعدادی از متقاضیان با هدف بررسی مصوبات قبلی بازدیدها و تحقق مطالبات اهالی مسکن مهر برگزار شد.

در جلسه مذکور موضوعات حوزه راه و شهرسازی در حریم و خارج از حریم شهر فیروزکوه و تعهدات طرفین در رفع مشکلات زیرساختی مسکن مهر دشت ناصر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سایت مسکن مهر دشت ناصر
اخبار بعدی
هشدار مدیریت آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فیروزکوه در خصوص استفاده از گاز هلیوم و احتمال آتش سوزی
فهرست