پیگیری تغییر کاربری زمین احداث ساختمان شهرداری و پرونده های شهروندان در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان تهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، جلسه کمیسیون ماده ۵ استانداری تهران به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و با حضور شهردار فیروزکوه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، مسئول شهرسازی شهرداری و نمایندگان ادارات عضو در سالن جلسات حوزه عمرانی استانداری تهران برگزار شد.

در جلسه مذکور تغییر کاربری زمین احداث ساختمان شهرداری، پرونده های ارجاعی شهرداری فیروزکوه و درخواست های برخی از شهروندان، تصحیح مغایرت های طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اخبار قبلی
ترمیم جداول فرسوده و آبرو معابر محله تختی فیروزکوه
اخبار بعدی
گزارش تصویری خبرگزاری صدا و سیما از جمعه بازار فیروزکوه
فهرست