پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه معبر ۱۸ متری فیروزکوه / بهره برداری از پروژه پیش از فصل زمستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، زمان ایلکا در گفتگو با خبرنگاران گفت: تلاش بر این است که تا پایان ماه جاری یا تا قبل از فرا رسیدن سرمای زود هنگام به شهرستان این پروژه به بهره برداری برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر فیروزکوه اظهار داشت: تملک اراضی مسیر پروژه معبر ۱۸ متری فیروزکوه از شورای اسلامی دوره چهارم آغاز شد.

وی افزود: ترافیک بسیار سنگینی به خصوص در ایام تعطیل در خیابان پاسداران که تنها خیابان اصلی شهر است وجود دارد، تصمیم گرفتیم با همه مشکلات مالی که داریم در این دوره شورا، با وحدت و همدلی این پروژه را به سرمنزل مقصود برسانیم.

ایلکا تصریح کرد: با اقدام و تعامل در گرفتن به موقع مجوز ها و همراهی با شهردار فیروزکوه و پیمانکار پروژه توانستیم ۹۰ درصد پروژه را به وضعیت کنونی برسانیم.

رئیس شورای اسلامی شهر فیروزکوه تأکید کرد: تلاش بر این است که تا پایان ماه جاری یا تا قبل از فرا رسیدن سرمای زود هنگام به شهرستان این پروژه به بهره برداری برسد و ترافیک سنگین در خیابان اصلی شهر برطرف شود.

اخبار قبلی
مصاحبه شهردار فیروزکوه با خبرگزاری صداوسیما در خصوص احداث معبر 18 متری فیروزکوه
اخبار بعدی
مصاحبه رئیس شورای اسلامی شهر فیروزکوه با خبرگزاری صداوسیما در خصوص احداث معبر 18 متری فیروزکوه
فهرست