پاسخگویی دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان تهران از طریق سامانه سامد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، همزمان با روز حمل و نقل و رانندگان، دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان تهران از طریق سامانه سامد پاسخگوی مردم استان تهران است.

ابوالفضل دربانی دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان تهران شنبه 26 آذرماه 1401 از ساعت 9 تا 11 از طریق سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری (سامد تلفن 111) پاسخگوی شهروندان استان خواهد بود.

شهروندان استان تهران می توانند از طریق تماس با سامانه سامد (تلفن 111) مسائل و مشکلات خود را با دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان تهران مطرح کنند.

اخبار قبلی
بررسی مشکلات شهروندان در ملاقات مردمی شهردار فیروزکوه
اخبار بعدی
بررسی مشکلات تاکسیرانی فیروزکوه در هفته حمل و نقل
فهرست