نشست کمیته انضباطی رانندگان بخش عمومی حمل و نقل بار و مسافر شهر فیروزکوه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، کمیته انضباطی رانندگان بخش عمومی حمل و نقل بار و مسافر شهر فیروزکوه در سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فیروزکوه به ریاست مدیرعامل سازمان و با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و اعضای کمیته تشکیل شد.

در راستای ساماندهی شرایط انضباطی حوزه حمل و نقل جلسه کمیته انضباطی برگزار و برای رانندگان خاطی وفق آیین نامه انضباطی رأی صادر و از رانندگان قانونمند بر اساس پایش بازرسین سازمان حمل و نقل تقدیر و تشکر بعمل آمد.

اخبار قبلی
دیدار شهردار و مسئولان واحدهای شهرداری با سرپرست فرمانداری فیروزکوه
اخبار بعدی
اخذ عوارض خودرویی سبک و سنگین از طریق سامانه سمیع در سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فیروزکوه
فهرست