نشست کارشناسی بررسی و توافق با مالکین زمین غسالخانه قدیم شهر فیروزکوه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، در نشستی که با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین واحدهای ذیربط شهرداری و نماینده وراث کیانی برگزار گردید، تعیین تکلیف زمین و ساختمان قدیم غسالخانه شهر و همچنین اراضی واقع در طرح تعریض سه راه شهرک طرح و بررسی شد.

در این جلسه با طرح نظرات طرفین و بررسی پیشنهادات، مقرر شد تا با در نظر گرفتن منافع طرفین تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

زمین غسالخانه در سنوات گذشته توسط مرحوم کیانی جهت احداث غسالخانه و استفاده عموم در اختیار شهرداری قرار داده شد که مقرر شده بود در زمانیکه شهرداری نسبت به احداث غسالخانه جدید اقدام نمود، زمین غسالخانه به خانواده کیانی عودت داده شود.

اخبار قبلی
انجام تست بیماری کرونا از پرسنل خدماتی شهرداری
اخبار بعدی
ادامه عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه کشتارگاه سنتی دام فیروزکوه
فهرست