نشست کارشناسی با موضوع بازآفرینی بافت فرسوده شهر فیروزکوه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، مدیریت شهری در صدد رفع مشکل چندین ساله بافت فرسوده است که در همین زمینه صبح امروز نشست کارشناسی با هدف ارزیابی طرح مشاور در خصوص مطالعه و ایجاد دفتر تسهیل گری بازآفرینی شهری در شهرداری فیروزکوه برگزار شد.

طرح باز آفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری فیروزکوه از جمله اقدامات مهمی است که در راستای ارتقاء فضاهای شهری و بهبود شرایط زندگی شهروندان توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در کارگروه های استانی و شهرستانی دنبال می شود و لازم است ضمن جلب مشارکت سرمایه گذاران شهری و ساکنین این مناطق، برای بهبود وضعیت مسکن و بافت فرسوده شهری در کنار افزایش تاب آوری و فراهم کردن دسترسی مردم به امکانات و ارتقاء هویت فرهنگی و اجتماعی، تلاش ویژه ای با همکاری مردم و مسئولان صورت گیرد.

اخبار قبلی
نشست مشترک شهردار و مدیریت راهداری شهرستان برگزار شد
اخبار بعدی
بازدید مسئولان شهری از پروژه کف سازی و پیاده روسازی محله تختی
فهرست