نشست هیئت مدیره شهرک صنعتی قدیم فیروزکوه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، نشست هیئت مدیره شهرک صنعتی قدیم فیروزکوه با حضور مدیرعامل شهرک صنعتی و اعضای هیئت مدیره در محل شهرداری برگزار شد.

این نشست با هدف رصد وضعیت فعالیت شهرک صنعتی قدیم فیروزکوه، بررسی وضعیت تصفیه خانه و شناسایی مشکلات شهرک صنعتی برای اتخاذ تصمیمات کارشناسی و پیگیری امورات مربوطه برگزار شد.

اخبار قبلی
اماکن عمومی سطح شهر فیروزکوه گندزدایی و ضدعفونی شد
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی پروژه پل ۱۸ متری
فهرست