نشست هماهنگی ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شهرداری فیروزکوه برگزار شد.

این جلسه صبح امروز به ریاست شهردار و با حضور مسئولان واحدهای شهرداری برگزار و در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه ریزی برای اقدامات آتی، بحث و تبادل نظر شد.
?در این نشست مسئولیت ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به حسین شجاع، معاونت خدمات شهری شهرداری واگذار و مقرر گردید کلیه واحدها با ایشان همکاری کامل را داشته باشند.
?همچنین تأکید گردید، تمامی ادوات و تجهیزات شهرداری ضمن آماده سازی، در صورت لزوم برای انجام امورات ستاد پیشگیری مورد استفاده قرار گیرند.
?لازم به ذکر است، گندزدایی روزانه مسیرهای اصلی و فرعی شهر به صورت گسترده، ساعت ۱۳ الی ۱۷ در ظهر و عصر و شب ها حوالی ساعت ۲۴ انجام خواهد شد.

اخبار قبلی
شهردار فیروزکوه مردم فیروزکوه را به شرکت در انتخابات دعوت کرد
اخبار بعدی
کلیپ معرفی شهر فیروزکوه
فهرست