نشست مشترک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فیروزکوه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری،جلسه مشترک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فیروزکوه جهت رسیدگی به مکاتبات و درخواست های شهروندان و شهرداری برگزار شد.
اخبار قبلی
دیدار شهردار فیروزکوه با معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران.
اخبار بعدی
ادامه عملیات اجرایی احداث دیوار حائل سنگی.
فهرست