نشست مشترک شهردار با کارشناسان رسمی دادگستری جهت تملک اراضی واقع در طرح پل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، نشست مشترک شهردار، مشاور امور شهرسازی، نماینده سازمان تحقیقات چغندر قند کشور و کارشناسان رسمی دادگستری با هدف کارشناسی و ارزیابی ملک و هماهنگی برای تملک اراضی واقع در طرح اجرای پروژه پل در دست اقدام شهرداری برگزار و در خصوص شرایط توافق و تملک بحث و تبادل نظر شد.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی پروژه پیاده روسازی معابر فیروزکوه
اخبار بعدی
ادامه عملیات اجرایی کف پوش و سنگفرش معابر در فیروزکوه
فهرست