نشست مشترک اعضای شورای اسلامی، شهردار و مسئولان واحدهای شهرداری برگزار شد

در راستای بررسی وضعیت پروژه های شهرداری و رفع موانع موجود جهت تسریع در اتمام این طرح ها و بررسی عملکرد واحدهای شهرداری، نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و مسئولان واحدهای مختلف شهرداری برگزار شد.
در این نشست در ابتدا شهردار فیروزکوه به ارائه گزارش در خصوص ستاد مقابله با کرونا شهرداری و برنامه های شهرداری در سالجاری پرداخت و سپس مسئولان واحدهای مختلف شهرداری به ارائه گزارش عملکرد و طرح چالش های پیش رو پرداختند.
در پایان اعضای شورای اسلامی شهر فیروزکوه ضمن تقدیر از عملکرد شهردار و مسئولان واحدهای شهرداری در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و همچنین وصول عوارضات و تحقق رقم بودجه سال گذشته به طرح چالش ها، انتقادات، پیشنهادات و خواسته های مردمی و انتظارات شورای اسلامی پرداخته و خواستار اهتمام کلیه دوایر شهرداری به اجرای برنامه ها و پروژه های مصوب در سال ۹۹ و تعامل و همدلی در بین کارکنان شهرداری در جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شدند.
اخبار قبلی
مسیر عبور خطوط لوله نفت در شهر فیروزکوه ساماندهی خواهد شد.
اخبار بعدی
نشست مشترک اعضای شورای اسلامی، شهردار و مسئولان واحدهای شهرداری برگزار شد.
فهرست