نشست مدیریت پسماند شهرستان فیروزکوه برگزار شد.

این جلسه با حضور معاونین فرماندار، شهرداران، بخشدار مرکزی و مدیران ادارات عضو در محل فرمانداری برگزار شد که در خصوص موارد مربوط به مدیریت یکپارچه این امر توسط شرکت پسماند شهرستان بحث و تبادل نظر شد.
همچنین در ادامه این نشست در خصوص اجرای طرح جمع آوری سگ های بلاصاحب در سطح شهرستان مواردی طرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
اخبار قبلی
حفر پایه های پل و تداوم عملیات اجرایی پروژه پل 18 متری.
اخبار بعدی
17 اردیبهشت، روز اسناد ملی و میراث مکتوب گرامی باد.
فهرست