نشست طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی صلاحیت شغلی و حرفه ای کارکنان شهرداری فیروزکوه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، در نشستی با حضور شهردار فیروزکوه، کارکنان شهرداری و کارشناسان مربوطه در خصوص پیاده سازی سیستم ارزیابی صلاحیت شغلی و حرفه ای کارکنان شهرداری، بحث و تبادل نظر شد.

جعفر پرج شهردار فیروزکوه در این خصوص اظهار داشت: با توجه به وظایف قانونی شهرداری ها و ضرورت ارائه خدمات شایسته و مطلوب به شهروندان و مراجعین به شهرداری و درک متقابل ارتباطات بین سازمانی کارکنان و ارزیابی پرسنل، اولین نشست آموزشی پیاده سازی سیستم ارزیابی صلاحیت شغلی و حرفه ای کارکنان شهرداری برگزار شد.

وی افزود: بر مبنای جدول زمانبندی تدوین شده، طرح مذکور در شهرداری فیروزکوه اجرا خواهد شد.

اخبار قبلی
تقدیر استاندار تهران از شهردار فیروزکوه
اخبار بعدی
بازدید مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک فیروزکوه
فهرست