نشست بررسی مطالبات فیمابین شهرداری و اداره برق فیروزکوه برگزار شد.

شهردار فیروزکوه در این نشست از تعامل و همراهی ارزنده مدیر و کارکنان مجموعه اداره برق شهرستان در ارایه خدمات مطلوب در سطح شهر فیروزکوه تقدیر نمود و در ادامه جلسه، مطالبات فیمابین شهرداری و اداره برق مطرح و مقرر شد با توجه به مصوبات جلسه، پیگیری لازم جهت اجرای موارد، توسط کارشناسان مربوطه بعمل آید.
اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی احداث دیوار حائل سنگی.
اخبار بعدی
پیام تبریک شهردار فیروزکوه به مناسبت گرامیداشت هفته مقام معلم.
فهرست