نشست بررسی مطالبات فیمابین شهرداری و اداره آب و فاضلاب شهری فیروزکوه برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان و کارشناسان دو سازمان مربوطه برگزار شد در خصوص هماهنگی صدور مجوزات حفاری بحث و تبادل نظر و مطالبات فیمابین شهرداری و اداره آب و فاضلاب شهری فیروزکوه طرح و بررسی شد.
اخبار قبلی
شهرهایی که در «وضعیت قرمز» شیوع کرونا قرار دارند./فارس
اخبار بعدی
عملیات تسطیح و رگلاژ معابر شهر فیروزکوه.
فهرست